Aandacht voor milieu en veiligheid

Milieu en veiligheid zijn twee belangrijke thema’s binnen de visie van Koppen Tenten. Geen extra belasting voor het milieu omdat de oude tentzeilen 100% worden gerecycled. Het gerecyclede product dient als grondstof voor de productie van nieuwe materialen. Op deze manier streeft Koppen Tenten ernaar om natuurlijke grondstoffen te hergebruiken en dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu en het behoud van natuurlijke grondstoffen. Verdere informatie zie: www.texyloop.com.

Veiligheid
Wat de veiligheid betreft voldoen de pagodetenten aan de veiligheidseisen volgens de DIN-norm 4102 en zijn ze gemaakt van brandvertragende materialen.

Windlastberekeningen
Voor de tentconstructies in combinatie met de zwaarlastvloeren beschikt Koppen Tenten voor zowel Nederland, België als Duitsland over windlastberekeningen. (In Duitsland: Standsicherheidnachweis).